Kiti

Už draugystę tautoje
Nuvažiavo žmogelis ekskursijon į pragarą. Mato dvi didžiules duobes: prie pirmosios juda kruta būiys velnių, šakėmis stumdo žmones, norinčius išlipti iš duobės. Ogi prie antrosios sėdi tik vienas velnias ir aiškiai nuobodžiauj a.
Nueina žmogelis prie pirmosios duobės ir klausia:
Kodėl jūs taip blaškotės?
Netrukdyk, atsitrauk, šaukia jam velniai. Cia, šioje duobėje, žydai sėdi, o jų toks paprotys: vos tik vienas įsikibo viršaus, tuoj pat duoda ranką kitam, šis trečiam, ir taip toliau: tik spėk juos gaudyti!..
Nueina žmogelis prie antrosios duobės:
O tu ko nuobodžiauji ir nieko neveiki?
O ką čia beveiksi, atsako velnias. Šioje duobėje svyla lietuviai, o jų toks paprotys: vos tik vienas įsikibo viršaus, tuoj pat už kelnių jam čiumpa kiti ir vėl traukia į duobę...
Siūlau tostą ne už tautų draugystę, o už draugystę pačioje tautoje!..