Populiarios mįslės ir šarados įvairiomis temomis.


Laiba panelė po trobą bėgioja ir kampe apsistoja. (Šluota)
Du šnaru šnarina, du vanagu kabina, o paskui smakis cimpina. (Artojas aria)
Šalderiukas bulderiukas, trejais kailiniais apsivilkęs. (Svogūnas)
Dviem pupom visą lauką apsėja. (Akys)
Didelis kamuolys pilnas auksinių adatų prikištas. (Saulė)
Kirviais sukapoja, mentėm suvolioja ir šulinin sumarmaliuoja. (Valgo)
Marga marginaitė šile baladojasi. (Genys)
Vytė vatė susirangė kaip gyvatė; prašė siūlo uodegai užrišti. (Dešra)
Lauke plikam vienas likau. (Rūpintojėlis)
Ežys aprėdytas, asloj pastatytas. (Eglutė)