Gražiausi tostai vardadienio proga bei užstalės palinkėjimai su vardadieniu.


Sveikinu turint vieną iš pasaulyje gražiausių vardų.
Su vardadieniu!


Tik vieną vardą mums motulės skiria.
Ne kaip puošmeną jį dovanoja…
Juk dažnai ne vardą, o žmogų giria,
Ir tik jam atiduoda viską ar dėkoja..
Su vardadieniu!


Atverk duris, atsirakinki širdį
Tegu sueina draugės ir draugai.
Tikri bičiuliai tavo sielą girdi,
Ir bus ištikimi ilgai.


Tavo vardas brangesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių.
Tavo vardas tik vienas pasauly, kurio pamiršt niekaip negaliu.


Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų,
Sveikų gyvenimo metų vardo dienos proga tau linkiu.


Ši diena tokia šilta – su Vardadieniu Tave!


Tą vardadienio rytą saulėtą,
Lai pasveikins lakštučių balsai.
Aš vainiko nunešt negalėsiu,
Lai šie žodžiai tau bus lyg žiedai.


Visi mes žmonės, visi panašūs.
Kaip mus atskirtų, jei ne vardai.
Visi mes gimstam nuogi ir gražūs.
Kaip mus vadinti nusprendžia tėvai.

Išrenka vardą gražiausią ir švelniai
Pratina mus atsiliepti į jį.
Na o vėliau mūsų darbai ir siekiai
Metai po metų vis gažina jį…


Šioj žemėj viskas turi savo vardą:
Gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai.
Na, o žmogus dar turi savo vardo šventą,
Su juo ir sveikinu, linkėdamas tau laimės nuoširdžiai.


Uždėk savo vardui karūną, nukaldinęs ją iš vertingų darbų.
Tegu joje deimantai žiba, išaugę iš tavo minčių ir darbų.
Paimk savo vardą už rankos ir eiki per žemę su juo išdidžiai,
Lai vėtros gyvenimo trankos, žmogus gimęs pergalėms, sieks jų tvirtai.