Anekdotai

Žuvų parduotuvės savininkas, kuriam biznis ne kažin kaip klostėsi, nutarė pagerinti reklamą ir tariasi su žmona:
- Noriu mūsų parduotuvei užsakyti iškabą: "Čia parduodamos gyvos žuvys".
- Kam toks ilgas užrašas? Juk už kiekvieną žodį meistrui reikės mokėti,- pareiškė žmona.- Kam reikalingi žodžiai "Čia parduodama"? Aišku, jei parduotuvė, tai ir parduodama.
- Tu teisi, paliksiu tik žodžius "Gyvos žuvys".
- Mūsų parduotuvėje juk būna ne tik gyvos žuvys. Kam gi reikia, kad tave paskui apgaviku vadintų? Tegu lieka tiesiog "Žuvys".
Bet, antra vertus, kam iš viso reikia tos iškabos, jeigu žuvų tvaikas sklinda per kelias gatves nuo mūsų parduotuvės. Nereikia niekams pinigų švaistyti