Anekdotai

Girdėjau angliškai, todėl kai kuriuos žodžius būtent tokius ir pavartosiu.

Atvaro žurnalistai pas čiukčius, na ir klausinėja genties vado:
- Didysis vade, jūs gyvenate didingoje ir labai gražioje šalyje, kuri yra toli nuo šalies, iš kurios aš atvykau, o jūsų civilizacija mums mįslinga ir paslaptinga. Gal galėtumėte trumpai papasakoti, ką jūsų žmonės paprastai veikia vasaros metu?
Didysis vadas susimastęs tylėjo 5 minutes. Galų gale, jis atsikosėjo ir trumpai atsakė:
- Fishing and fucking.
Žuranlistė, paraudus ir truputį pasimetus, klausia:
- Na, o ką jūs veikiat žiemą?
Didysis vadas susimastes tylėjo 10 minuąių. Galų gale, jis atsikosėjo ir trumpai atsakė:
- No fishing...