Anekdotai

Iš mano rinktinių anekdotų serijos.
Pavadinimas: Nepatiko.

Tekstas: Tai va. Nepatiko Delfi skaitytojams mano istorija apie senelį ir bobutę. Taigi tiek laiko į ją buvo įdėta, tiek fantazijos. O ar jūs bent įsivaizduojate, kiek valandų aš varčiau visokias senovines knygas su apdulkėjusiais viršeliais, pakol suradau tokius gražius medelių aprašymus... Nusivyliau aš jumis, mieli skaitytojai, kaip jūs sau norit. Eikit geriau pasiskaitykit morališkai pasenusių anekdotų apie blondines - gal taip pralinksminsit tą nelemtą smegenų lastelę, kuri jau tokia aptingus, tokia aptingus... Jus, turbūt, ir taip kas nors prie kompiuterio priveda ir į www.delfi.lt parodo. O ir už anekdotus balsuojat turbūt pagal spalvas? Negerai taip, oi negerai. O visgi sako, kad Lietuva daro šiokią tokią pažangą... Na, ką gi, rodos, kad nedaro. Net emailo nei vieno negavau su karčiais kritikos žodžiais. Visi tik į nugarą sugeba badyt. Nubalsuoja į minusą mano vargšes istorijėles, kurios tokios baisiai juokingos... Kaip pasakė Chimulu vadas Ban-has-imuran: 'al paret bis sanumi chaking pesf!'. Vertimo čia nepateiksiu, bet jūs ir pagal kontekstą supratote, ką tai reiškia. Jeigu bent kiek pajudinote (ar pasistengėte) pajudinti tą vargšę vienišą savo smegenų lastelę...