Dainų tekstai (žodžiai)

Korolado vabalai – Vytautas Kernagis

Ant aukšto kranto upės mėlyno
Malonu pasvajoti ir išgerti
Atėję kolūkiečiai padainuos
Papasakos apie šių metų derlių
Apie brigadinės rangos metodą
Papasakos brigadininkas Rapolas
Ir apie naują bulvių veislę – tokią,
Kuri nebijo Kolorado vabalo
Žilvičiai upės abiejuos krantuos
Klausydami kuždėsis apie laimę
Akordeonu pirmininkas gros
Pritardamas savos kūrybos dainai
Priedainis:
Suplėšysim į gabalus
Tuos kolorado vabalus
Ir bulvės vėl žydės
Ir mylimam kolūkyje
Pakėlę žemės ūkį mes
Dainuosim iš širdies
Klajos dangum žvaigždė ir suoks lakštingala
Atsispindės mėnulis butely
Mirgės ant seno ilgo geležinkelio
Mažyčiais žiburėliais traukinys
Ir aš į kolūkio laukus išėjęs
Paimsiu arklį, lyrą ir melžėją
Dainuoja ji, dainuoju aš su ja
Ir traktorius dainuoja danguje
Priedainis.