Krikštynų kvietimai

Brangieji,

Šiandien Dievo Gailestingumo šventovėje

aš gavau pačią gražiausią ir brangiausią Dievo dovaną – krikštą.

Ačiū, kad tokią man svarbią gyvenimo dieną esate su manimi.

Mano mažutės dienos —
Saulės anksti myluotos,
Tarsi laukų purienos —
Ryto rasa apklotos.

Dar visiškai neilgas
Mano pačios takelis.
Aš — kaip bitutė — pilkas
Mažas mamos paukštelis.

Lai debesėliai renkas,
Lai nepiktai grūmoja —
Švelnios mamytės rankos
Mano dienas globoja.