Profesiniai sveikinimai

Gerasis mano Kunige, meldžiu Jums
Didžios sveikatos, dvasinės kaitros,
Kad perteiktas man žmogiškas dosnumas
Grąžintų Jus į erdvę dieviškos maldos.

Tikiu į Dievą Tėvą ir maldauju,
Kad Jus globotų Viešpaties galia,
Suteikus valią sunaikint apgaulę,
Dalinti žemėj gėrį Viešpaties Dvasia.

Gerasis mano Kunige, padėką priimkit,
O Dievo siųstą žodį vėl kitiems dalinkit.
Už dievišką gerumą melsiu Jums dangaus
Ir rojaus žemėj — amžino, šviesaus.