Anekdotai

Šnekasi vyras programuotojas ir jo žmona vakare, po darbo:
Vyras grįžo namo: Good evening dear, I'm now logged in.
Žmona: Nupirkai duonos?
Vyras : Bad command or filename.
Žmona: Bet aš tave dar ryte prašiau!
Vyras: Erroneous syntax. Abort?
Žmona: O kaip dėl naujo televizoriaus?
Vyras: Variable not found...
Žmona: Duok man savo kreditkę, aš noriu nueiti į parduotuvę !
Vyras: Sharing Violation. Access denied..
Žmona: Tu mane myli ar myli tik savo kompus ar tu tiesiog nervuoji mane?
Vyras: Too many parameters...
Žmona: Veltui už tave tiekėjau..
Vyras: Data type mismatch
Žmona: Kaip dėl tavo atlyginimo?
Vyras: File in use.. Try after some time
Žmona: Kokia mano padėtis šeimoje?!
Vyras: Unknown Virus