Anekdotai

Atsikėle žmona vidurnaktį, nes pasigedo šalia miegojusio vyro. Bevaikščiodama po namą, išgirdo pirmame aukšte tylų verksmą. Nusileidusi laiptais, ji pamatė savo vyrą, klūpintį prie sienos ir verkiantį. Priėjo, apkabino ir klausia:
- Jeronimai, kas atsitiko?
Vyras vis dar nesulaikydamas ašarų:
- Prisimeni, kai tavo tėvas mus užtiko kambaryje kaip tik po tavo 16-tojo gimtadienio? Ir man liepė pasirinkti: vesti tave arba sėsti į kalėjimą 20-čiai metų?
Žmona, sutrikusi:
- Prisimenu.
Visai ašarų nesulaikydamas vyras:
- Įsivaizduoji, mane šiandien išleistų iš kalėjimo...