Anekdotai

Mokykla. Pamokos metu mokytoja kreipiasi į vaikus:
- Vaikučiai, dabar 2009 metai. Ar jūs nenorėtumėt pasvajoti, kas kokiais metai norėtų gyventi?
Onytė pakelia ranką:
- Aš tai labai norėčiau gyventi 3000 metais.
Mokytoja:
- Kodėl gi?
- Matot, tada žmonės atostogauti skraidys kosminiais laivais į kitas planetas, bus labai įdomu...
Mokytoja:
- Labai gerai. Kas dar nori pasisakyti?
Antaniukas kelia ranką:
- O aš norėčiau gyventi 2500 metais.
Mokytoja:
- Ir kodėl gi, Antanėli?
- Matot, 2500 metais tikriausiai visi žmonės turės savo lėktuvus, galės atostogauti, skristi su savo lėktuvais, į kokią tik nori Žemės vietą.
Mokytoja:
- Labai įdomu. Na, kas dar nori pasakyti?
Petriukas sako:
- O aš norėčiau gyventi 2009 metais.
Mokytoja:
- Tai kad dabar ir yra 2009 metai.
Petriukas:
- Bet ar gi čia gyvenimas?...