Anekdotai

Grįžta Petka iš žvalgybos, eina sau miškeliu, paukšteliai čiulba, medeliai ošia, saulutė švieąia. Gražu. Tik staiga viskas nutyla - nei žiogelio, nei paukštelio, nei vėjelio, medžiai apdegę, visur juoda, tamsu. Išeina Petka prie didelio ežero. O ežeras visas išdžiūvęs, nei žuvytės, nei kokių žolių, nieko... Žiūri Čiapajevas sėdi ant kranto, toks liūdnas, susimąstęs... Petka ir klausia:
- Vasilijau Ivanoviciau, kas nutiko?
- Na va, Petka, sėdžiu čia ir galvoju - ar plaut antrą kojinę, ar ne?