Anekdotai

Vėlai vakare, žemą, sėdi žvejys ant ledo prie eketės ir žvejoja. Staiga girdi iš tolumos atsklindantį baisų riksmą:
- Aaaaaaaaaaaaaa...
Žvejys krūpteli, apsižvalgo, paskui nutaria, kad gal toli, tai nebaisu, ir žvejoja toliau. Po kiek laiko vėl pasigirsta kraupus riksmas, tik jau iš arčiau:
- Aaaaaaaaaaaaa!!!
Žvejys krūpteli, susigūžia, baisu jam pasidaro. Bet po kiek laiko apsiramina ir žvejoja toliau. Po poros minučių pasigirsta žingsniai ir iš tamsos išnyra žmogysta su kruvinu veidu. Žvejys pašoka, griebia ledkirtį ir tvoja žmogystai per dantis. Žmogysta užrinka:
- AAAAAAAAaaaaaaa!!!!!!