Dainų tekstai (žodžiai)

Lig šiol tave myliu – Mia

O, buvo laikas nuostabus – buvom drauge…
Sunku tikėti, kad nebus nieko jau daugiau…
Minutės virto valandom, dar neišeik, pabūk…

Toli, toli balti laivai,
Lengvi audros sparnai…
Maldauju: tik pasakyk: aš tavo amžinai.
Jei mano dainą tu girdi,
Pradingo keistas nerimas širdy.
Kiek vienišų danguj žvaigždžių!
Aš noriu pasakyt: tave myliu,
Lig šiol tave myliu…
Tiek dienų ir tiek naktų vien tik sapnai,
O sapnuose mes vėl kartu, kur tu pradingai?
Prisilietimai, šypsena…
O, kaip ilgiuosi tavęs!
Tavęs nėra ir aš viena
Lyg saulė tolima.
O meile, kur tu esi?
Aš skęstu liūdesy…
Jei mano dainą tu girdi,
Pradingo keistas nerimas širdy.
Kiek vienišų danguj žvaigždžių!
Aš noriu pasakyt: tave myliu,
Lig šiol tave myliu…
Ir jeigu tu mane girdi,
O saule, be tavo spindulių gyventi negaliu…
Jei mano dainą tu girdi,
Pradingo keistas nerimas širdy.
Kiek vienišų danguj žvaigždžių!
Aš noriu pasakyt: tave myliu,
Lig šiol tave myliu…