Dainų tekstai (žodžiai)

Laisvė – Karališka erdvė

Aš jau nepakeliu minčių apie tave
Kaip obelis, apsunkusi nuo vaisių
Užgniaužiu tragiškai nusvirusias rankas
O tu sakai: “Stovėk, kaip stovi laisve!”

Tai uždaryk mane tėvyne savyje
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro
Ir kaip uždaro vakarą naktis
O tu man atsakai – aš tavo laisvė.
O nesibaigianti kelionė į tave
Tau kaip akmuo šalikelėj sukniubęs
Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos
O tu sakai – eik taip kaip eina laisvė.
Tai uždaryk mane tėvyne savyje
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro
Ir kaip uždaro vakarą naktis
O tu man atsakai – aš tavo laisvė.
Tai uždaryk mane tėvyne savyje
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro
Ir kaip uždaro vakarą naktis
O tu man atsakai – aš tavo laisvė.
Tai uždaryk mane tėvyne savyje
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro
Ir kaip uždaro vakarą naktis
O tu man atsakai – aš tavo laisvė.