Kiti

Nepersistenkime
Jaunas juristas nusprendė imtis privataus verslo. Įsirengė kontorą, pasisamdė gražią sekretorę. Belaukdamas pirmųjų klientų, jis taktiškai įspėjo sekretorę, kad ši klientų akivaizdoje demonstruotų esanti labai užsiėmusi ir turinti daug darbų.
Kai tik j juristo kontorą užėjo žmogus, sekretorė bematant čiupo telefono ragelį ir ėmė kažkam aiškinti juridinius reikalus. Po to, padėjusi ragelį, sekretorė kreipėsi į klientą:
- Kuo galėtume būti jums naudingi?
- Matote, - mandagiai pradėjo gerokai sutrikęs klientas, - aš esu iš telefonų stoties ir atėjau jūsų aparatą įjungti į telefonų tinklą...
Tad pakelkime taurę už tai, kad vykdydami viršininkų nurodymus, nepersistengtume ir neperlenkume lazdos!