Anekdotai

Tėtę aiškina:
Aš esu kapitalistas, nes uždirbu pinigus, mama - vyriausybe (visur eina, viską tvarko, rūpinasi), bobutė - saugumas (viską mato, viską girdi, viską žino), tu esi - Tauta (mes tave vieną dieną lupam, kitą dieną guodžiam), jūsų su broliuku auklė yra darbo liaudis, o tavo mažasis broliukas yra mūsų visuomenes ateitis (gražiai pamoralizuodamas užbaigia tėtė).

Naktį broliukas prisišiko į lovą ir vyresnysis sūnelis nuvarė pas auklę, kur rado tėtę ją dulkinantį. Kitą dieną per pusryčius kartu su visa šeima sūnelis sako:
- Now I understand what you meant yesterday: while goverment is asleep and security department cant see anything, capitalists fuck working class, our nation sees all that, but cant do anything, and our future is in a deep shit.