Anekdotai

Ateina Jonas i soda, o gi ziuri ant vienos obels nebera nei vieno obuolio..supyko Jonas, bet ka jau padarysi..kita diena Jonas vel ateina i soda, ziuri ant kitos obels nebera obuoliu. Nutare Jonas padaryti tam gala. Atejo vakare i soda tykoti niekadeju. Girdi lipa kazkas i obeli, galvoja:
- palauksiu, gyvate obuolius prades skinti.
Girdi, sliakst sliaks - skina. Pribega Jonas capt uz kiausiniu vagiui ir klausia :
- Kas busi? Tyli..
kiausinius pradeda sukti ranka ir klausia griezciau :
- Kas busi!! Tyla..
Tada Jonas ciumpa abiem rankom ir pulsuojanciais truktelejimas suka kiausinius nuo niekadejaus klyno ir saukia :
- Kas busi!!!!
Vagis:
K..K..k..ka ka.. kurc..kurcnebilis Antanas..