Anekdotai

Policininkas nuėjo laikyti kažkokių akzaminų. Jo ir klausia:
- Kaip vadinasi Anglijos sostinė?
Policininkas pamąsto ir sako:
- Tur būt Varšuva...
- Blogai, galite eiti, jei net tokių dalykų nežinote... Anglijos sostinė yra Londonas!
Policininkas nusiminęs išeina, bet susitinka draugelį - kitą policininką, irgi einantį į ekzaminą. Sako jam:
- Žinai, jeigu klaus, kas Anglijos sostinė, tai sakyk kad Londonas, nes kitaip išmes! Ir gerai įsimink, o dar geriau - užsirašyk kažkur!
Policininkas paklausė, pasirašė ant lapelio, o lapelį, kad nesusektų, prisiklijavo prie bato pado. Nuėjo į ekzaminą, ir ekzaminuotojas klausia:
- Kas yra Anglijos sostinė?
Policininkas pažiūri į padą. Lapelis atsiklijavęs, matosi tik batų firmos pavadinimas. Policininkas pareiškia:
- Adidas!