Anekdotai

Numiro toks medžiotojas ir, kaip jau būna pagal visokias ten reinkarnacines teorijas, buvo paverstas kiškiu ir pasiųstas į žemę atkentėti už savo pralietą nekaltų žvėrelių kraują. Belakstydamas po mišką, pakliuvo į spąstus. Po kiek laiko prie spąstų priėjo medžiotojas, norintis pasiimti grobį. Kiškis(buvęs medžiotojas) jam ir sako:
- Klausyk, būk geras, paleisk mane... Tu nepatikėsi, bet aš pats anksčiau buvau medžiotoju ir daba gyvenu savo gyvenimą kaip kiškis...
Medžiotojas, nei kiek nenustebęs žmogiškai kalbančiu kiškiu, atsako:
- Tuo geriau! Aš praeitame gyvenime buvau kiškis!