Dainų tekstai (žodžiai)

Ei, mužike – Mantas Jankavičius

Ei, mužike, gal degtukų turi?
Dar nieks nežino, kuo aš verčiuos
Kokį aš vyną darau iš kančios
Nuo jo apsvaigęs kitus bauginu
Ir baltą snaigę delne jaukinu
Kai meilė tvojas kažkur tarpdury
Kai meilė tvojas kažkur tarpdury
Kai meilė tvojas kažkur tarpdury
Kalbinu kiekvieną: ar degtukų turi?
Ei, mužike, ar degtukų turi?
Ei, mužike!
Ei, mužike, ar degtukų turi?
Ei, mužike!
Ei, mužike su juoda kožike žike!
Ei, mužike!
Ei, mužike su juoda kožike žike!
Ei, mužike!
Ei, mužike su juoda kožike žike!
Ei, mužike!
Ei, mužike su juoda kožike!
Ir nieks nemato mano kančios
Kokį aš vyną geriu lig nakčios
Neužsidaręs visam išeinu
Gal ką paguodžiu, gal ką kankinu
Ir savo meilę laikau tarpdury
Ir savo meilę laikau tarpdury
Ir savo meilę laikau tarpdury
Klausiu kiekvieno: ar degtukų turi?
Ei, mužike, ar degtukų turi?
Ei, mužike!
Ei, mužike, ar degtukų turi?
Ei, mužike!
(x3)
Ei, mužike su juoda kožike žike
Ei, mužike!