Dainų tekstai (žodžiai)

Staklelės naujos, drobelės plonos

Staklelės naujos, drobelės plonos,
O mergužėlė kai lelijėlė.
Staklės trinkėjo, drobės blizgėjo,
O mergužėlė gražiai dainavo.

Šilkų nytelės, nendrių skietelis,
O šaudyklėlė kai lydekėlė.
Staklės trinkėjo, drobės blizgėjo,
O mergužėlė gražiai dainavo.
Žagrelė nauja, jauteliai palši,
O bernužėlis kai dobilėlis.
Žagrė girgždėjo, jaučiai būbėjo,
O bernužėlis gražiai dainavo.
Uosio medelis, plieno žagrelė,
O jaučiukėliai kai naružėliai.
Žagrė girgždėjo, jaučiai būbėjo,
O bernužėlis gražiai dainavo.