Dainų tekstai (žodžiai)

Prakalbink man širdį – Edmundas Kučinskas

Kur mano svajonės paklydo,
Gal ieškau tavęs praeity.
Vis dar jaučiu tau pavydą,
Tu tik viena man likai atminty.

Priedainis:
Prakalbink man širdį,
Tegu ji vėl girdi
Ir tavąją aistrą,
Ir mano maldas.
Nuskaidrink man sielą,
Sugrįžk iš toli,
Sugrįžk, nes be meilės
Gyvent negali.
Mes savąją laimę sukūrėm,
Tu tik manim gyvenai.
Kam tau tos ašaros sūrios,
Aš su tavim noriu būt amžinai.
Priedainis
Kur tie mūs priesaikų žodžiai –
Aš net sapne juos girdžiu.
Nuteka dienos nuobodžios,
Būkim drauge – aš likimą meldžiu.
Priedainis (2 kart.)