Anekdotai

Kelionių kompanija surengė ekskursiją į pragarą. Vaikštinėja ekskursantai, apžiūrinėja. Prieina prie vieno katilo. Ten verda nusidėjėliai, o šalia katilo du velniai stypso.
- Kas čia? - klausia ekskursantai gido.
- Šiame katile verda žydai. Vienas velnias laiks nuo laiko turi ugnį pakurstyti, o antras saugo. Nes jei tik kuris nors žydas iš katilo išlipa, tuoj gelbsti ir kitiems iš jo išlipti.
Eina toliau. Prieina katilą, prie kurio tik vienas velnias budi.
- Šiame katile - lietuviai. Čia užtenka vieno velnio ugniai kurstyti. Lietuvių saugoti nereikia. Jei tik kuris bando pabėgti, kiti už kojų tuoj atgal į katilą įtraukia.
Eina visi toliau. Žiūri, verda katilas, o šalia nėra nė vieno velnio.
- Čia kas dabar?
- O čia verda rusai.
- Tai kodėl nėra nė vieno velnio?
- Kai ugnis prigesta, visi rusai iššoka, pakursto katilą, ir vėl visi atgal sulipa.