Gražiausi naujametiniai SMS sveikinimai bei palinkėjimai SMS žinute. Pasveikink savo artimą žmogų, draugą ar kolegą su Naujaisiais metais SMS žinute.


Linkiu, kad laimės butų pilnos kelnės ir šnapsą gertum kibirais, kad kelio nepastotų velnias ir jotum tik baltais žirgais. Su Naujaisiais!!!


Išgerkim į sveikatą tų, pas ką jos dar liko.
Kam gi jautis,
Kam karvutė..
Eina metai
Atsipūtę,
Žiurkė neša
Dovanų,
Kad laimingas
Būtum tu.
Jaučio metai
Mū mū mū,
Neša sėkmę
Ant ragų!
Naujieji per žemę ateina-
Tai amžių smiltelė maža.
Lai neša jie džiaugsmą,
Lai neša jie laimę,
Kartu su kiekviena diena.

Ką tik į Jūsų asmeninę sąskaitą Nr. 20xx
Pervedžiau 365 dienas pilnas sėkmės, džiaugsmo, laimės ir sveikatos.
Panaudokite jas prasmingai! Su artėjančiais!


Naujametinį tostą pakelki, tegul liejasi vynas kvapnus, tiktai visą lyg dugno išgerki, nes dugne Tavo laimė gal bus...
Naujųjų metų žiburių jau pilnos taurės
Ir skamba varpo dūžiai jau arti,
Lai kuo šie metai Jums laimingi,
Lai nuo šie metai jums geri.
Tarp daug linkėjimų švelnių
Sakytų Jums šiandieną
Mes linkim, jums, daug laimės žiburėlių
Naujųjų metų dieną
Aplink tylu, lengvutės baltos snaigės apklojo žemę, snaudžiančius šilus, Senieji Metai savo dainą baigė, bet juk Naujieji naujų jų vėl sukurs.


Tamsią naktį žvaigždės tik budi, jos pakvies mus snieguotais takais. Per eglutės šakelę žalią visiems džiaugsmo ir laimės linkės.