Trumpi gimtadienio sveikinimai ir palinkėjimai gimtadienio proga. Pasveikink savo artimuosius ar draugus su gimtadieniu.


Įsiklausyk... Girdi? Tai laikas eina, o su juo ir tu žengi gyvenimo keliu. Nusišypsok gyvenimui ir jis atsilygins tuo pačiu! Su gimtadieniu!


Nors aš – ne gėlės ir ne dovana, bet aš – žinutė iš širdies siųsta, gimiau iš noro apkabint tave, pasveikint su gimtadienio švente!!! Daug laimės!


Gimtadienis – pati gražiausia šventė...
Ar žydi obelys, ar gruodas už langų
Šiandien tau laimės ir gerų draugų linkiu!


Būti šviesos spinduliu kitiems, pačiam skleisti šviesą – didžiausia laimė, kurią gali pasiekti žmogus.


Gyvenimas - tai laivas, jo kapitonas - tu, tad nenuklyski plaukdamas gyvenimo keliu!


Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!


Kol esi jaunutė, žydėk kaip žibutė.
Nes jaunystės dienos, prabėgs kaip minutė.


Žydrą dangų, laimę, meilę ir gražiausius žiedus skiriu tau gimimo dienos proga!


Tegul gimtadienis naujų jėgų širdy pasės ir pakylės, lyg laisvas vėjas, ieškot gyvenimo žvaigždės!