Gražiausi krikštynų tostai bei užstalės palinkėjimai krikštynų proga.


Senovės išminčiai sakė:
kada Dievas bučiuoja naujagimį į kaktą – jis taps žymiu filosofu,
kai į lupas – žymiu oratorium,
kai į kojas – žymiu šokėju,
kai į rankas – visų galų meistras.
Tad pakelkime tostą, kad Dievas neužmirštų išbučiuoti mūsų naujagimio!


Viltie žemelės, dar nemoki nieko nieko,
Dar tau pačiam be galo reikia rūpesčio visų.
Mirksės žvaigždelės, augsi tu iš lėto
Ir mokysies šito pasaulio paslapčių.

Mielas vaikeli, greit suprasi, koks grumstelis kietas,
Bet Krikšto Angelas budės šalia žingsnelių netvirtų.
Gal tau pavyks suprasti, kaip gyvenimas sudėtas,
Ir rasti krantą, kupiną šviesių dienų.


Krikšto dieną prisiminę, sveikinam, Sūnau, Tave.
Auk tėvynei Tu didvyriu — būki ten, kur šauks garbe. Mums,
Sūnau, nebūsi mažas, nes juk vyras Tu esi.
Būk gyvenimui ne pažas… Tu Karalium būk širdy.

Didžiadvasis, gailestingas — gerumu pasižymėk.
Niekada nebūk klastingas — jei mylės ir Tu mylėk.
Gerbdamas kiekvieną žmogų, tapsi pats didžiu žmogum.
Tik tarp tikrų dvasios lobių rasi sau tyrus turtus.

Tave laiminę per Krikštą, rodom Tau mes “Dievo pirštą” —
Paklausyk antrų tėvų ir laimingas būsi Tu.


Skrenda baltas angeliukas
Aplink tyrą, švelnią sielą.
Džiaugiasi maža širdelė,
Šitą gražią krikšto dieną.


Ne visos audros nuoskaudas palieka,
Po jų sušvinta mėlynai dangus.
Tegu tikrove virsta Tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.


Kūdikystė mažučiais delniukais
Brėžia savo gyvenimo taką,
Šlepsi mažas dailus kamuoliukas
Ir vis šneka ir šneka, ir šneka…
Lango stiklas pirštukų padeliais
Lyg pėdutėmis nutapinėtas
Čia kiekvienas mamytės daiktelis
Žingeidžiu žvilgsneliu palydėtas.
Knieti imti, paliesti, pažinti,
Palaižyti, pagriebus į saują,
Greitai jau nemokės apsiginti
Net žema senučiukė indauja.
Į neramų sapnelį atklysta
Tik barškučiai, lėlytės lyg kruopos,
Ant putnučių skruostukų pražysta
Šypsenėlės – beraustančios uogos.
Koks trapus kūdikystės ėjimas
Į laimingo gyvenimo tąsą,
Koks mąslus sueities išlikimas
Laiko laiptais gyvenimą neša.


Tu kaip saulės spindulėlis nušvietei mūsų visų gyvenimą,
Kasdien džiugini savo šypsena ir džiugiu krykštavimu.
Ši diena ypatinga – jau turi tau skirtą angelą sargą,
Kuris rūpinsis, kad būtum saugus ir niekada nepaklystum.
Nuo šiandien ne tik tėvų rūpestėlis, bet ir Dievo malonė
Lydės tave nuolat gyvenimo kelionėj.


Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna,
Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai.
Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę,
O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.


Tik tau, mažutėli, šiandien šviečia saulutė,
Tik tau žydi gėlės ir čiulba paukščiukai.
Džiaugias Dievulis krikšto švente,
Angelą sargą atsiųs pas tave.


Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis,
Tegul būna ilgai, dar ilgai…