Gražiausi krikštynų tostai bei užstalės palinkėjimai krikštynų proga.


Sveikinam Tave, Dukruže,
Su saulėtekiais rausvais,
Su audra, kur bangos lūžę
Plaukia buriniais laivais.

Linkim Tau sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.

Mylim Tave, Krikšto Dukra,
Viliamės tokios lemties,
Kurios siekiai nesužlunga,
Nes jai Dievas kelią ties.


Nuo tos dienos, kai Krikšto marškiniais aprengę žvelgėm,
Akimirksnis prabėgo — patikėt, Sūnau, sunku,
Kad štai dabar jaunystės baltas žirgas galvą lenkia —
Ir klesti Tavyje didi jėga jaunų žmonių.

Laimingas visad būki siekių kelyje, svajoki!
Lai išsipildo Tavo visos viltys ir planai,
O metai bėga pasiekimų džiaugsmo nuvilioti…
Ir kol Tu jaunas, skrisk kaip skraido tik sapnai.


Ši nuostabi diena visiems mums ypatinga,
Įsegusi palaimos sruogą tavo plaukuose.
Mielasis krikšto vaike, būk visada laimingas,
Tegul skruostukų tavo nedengia ašarų rasa.

Tegul tyrumo lašas pripildo tavo širdį,
O mažas meilės grūdas tesuteikia tau viltį.
Tegul vaikystės sode prinokę gėrio vaisiai
Maitina tavo sielą net kai jau nebežaisi.


Angelas sargas šiandien atėjo,
Globoti ir saugot tave pažadėjo.
Imk jį už rankos, Dievo vaikeli,
Jis tau parodys gyvenimo kelią.
Drąsiai keliauki ir nesustoki,
Kai jis šalia – tau nėra ko bijoti.


Žiūrime mes į mažiulį ir svarstome kuo jis bus: artistas, karys, mokslininkas, o gal koks laureatas…
Tačiau nepriklausomai kokios žvaigždės jam bešviestų svarbiausia, kad viena iš jų būtų tikro Žmogus žvaigždė. Nors tai ne profesijos žvaigždė, bet be jos bet kas tampa niekuo.
Pakelkime tostą už tai, kad tokia žvaigždė vaikeliui visuomet rodytų kelią…


Svečiai susirinko pasveikint vaikučio,
Mažos rankelės, visas gležnutis,
Uždekit žvakelę, šiandien krikštynos,
Praneškit pasauliui, tegu visi žino.


Tegul krikšto žvakutės liepsnelė
Niekada neužgęsta tavo širdyje.
Tegul apšviečia tavo kelią
Ir atsisipindi akyse.

Tegul tavo gyvenimas bus tiesus
Kaip aukštyn besistiebiantis medelis,
Ir paprastas kaip vyturio giesmė.


Baltais žiedeliais nubarstytas takas,
Juo žengs mama šviesia suknia su nėriniais.
O jos glėby spindės mažytės vaiko akys,
Susižavėjusios puošnios bažnyčios reginiais.


Suskambo bažnyčios varpeliai,
Laikas krikštyti vaikelį.
Maži angelėliai kviečia
Tapt krikščionišku piliečiu.


Kad geri ir gražūs būtų žmonės, kuriuos tu sutiksi,
Kad visuomet būtų namai, kuriuose Tavęs laukia,
Kad visuomet būtų rankos, kurios nori tave apkabinti,
Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi!