Anekdotai

Didžiulės firmos bosas pasikviečia pas save skyrių direktorius. Kažką pakalba su jais ir paleidžia. Tada pasikviečia padalinių viršininkus. Pakalba ir paleidžia. Paskui, vieną po kito, kviečia pas save visus iš eilės darbuotojus, kažką pakalba su jais ir paleidžia. Galų gale pasikviečia praktiką atliekantį studentą Petrą ir sako jam:
- Klausyk, noriu tavęs atvirai paklausti: ar tarp tavęs ir mūsų sekretorės kažkas buvo?
- Ne, nieko, - atsako Petras.
- Tai puiku, aš tau padidinsiu atlyginimą! Tik prieš tai nunešk šį pranešimą apie atleidimą iš darbo mūsų sekretorei...