Anekdotai

Viena karta medkirtys kirto medį virš upelio ir išmetė kirvį į jį.
Jis pravirko iš nuoskaudos, bet čia jam pasirodė Dievas ir paklausė:
- Ko gi tu verki?
- Kaip gi man neverkt, aš netyčia išmečiau kirvį į upelį ir dabar nebegalėsiu uždirbt savo šeimos išmaitinimui.
Tada Dievas ištraukė iš upelio auksinį kirvį ir paklausė:
- Ar tai tavo kirvis?
- Ne, tai ne mano kirvis, - atsake medkirtys.
Dievas ištraukė iš upelio sidabrinį kirvį ir paklausė:
- Galbūt šitas tavo kirvis?
- Ne, tai taip pat ne mano kirvis, atsakė medkirtys.
Galų gale Dievas ištraukė iš upelio geležinį kirvį.
- Taip, čia mano kirvis, - apsidžiaugė medkirtys.
- Aš matau, kad tu doras žmogus ir vykdai mano įsakymus, - pasakė Dievas,
- imk visgi sau dovanų visus tris kirvius.
Ir pradėjo medkirtys gyvent gerai ir pasiturinčiai, bet čia, nelaimei į upelį įkrito jo žmona. Jis vėl graudžiai pravirko. Ir vėl pas jį atėjo Dievas ir paklausė:
- Ko tu verki?
- Kaip gi man neverkt, juk į upelį įkrito mano žmona.
Tada Dievas išgraibė iš upelio Jennifer Lopes ir paklausė:
- Tai tavo žmona?
- Taip, tai mano žmona, džiugiai atsake medkirtys.
Dievas užpyko:
- Tu gi sumelavai man, ar ne taip?
- Matai, o Dieve, - atsake medkirtys, - čia gavosi nedidelis nesusipratimas... atsakyčiau, kad tai ne mano žmona. Tada tu ištrauktum iš upelio Catherine Zetta-Jones, aš vėl pasakyčiau, kad tai ne mano žmona.
Tada tu ištrauktum mano žmoną, ir aš pasakyčiau, štai ji ir yra mano žmona.
Tu atiduotum man visas tris, ir ką aš su jomis visomis daryčiau? Aš negalėčiau jų išmaitint ir mes visi keturi būtumėm labai nelaimingi.