Anekdotai

Į vieną kaimą iš armijos sugrįžo kareivis. Na, aišku, visi klausinėja jį, kas ten, kaip, kur ir t.t. Kareivis paklausė jų ir sako:
Armija - tai DEBILIZMAS!
Gyventojai:
Kaip tai, kodėl?
Kareivis:
Rytoj ryte pamatysite.
Rytas. Laikas - 4:00. Dar net gaidžiai miega. Ir tuo metu kai pradėjo bažnyčios varpinė skambinti... Visas kaimas subėgo. Stovi visi pusplikiai, su apatiniais tiktai, užsimiegoję, išsigandę... Į priekį išeina kareivis ir sako:
-REIŠKIASI TAAAAIP: aš su tėvu einu malkų pirčiai, o likusieji išsivaikščioti.