Anekdotai

Atvažiavo vyras su žmona pailsėti į Ispaniją. Vieną vakarą vyras išėjo į barą, po valandos grįžta - žmonos nėra viešbučio kambaryje. Vyras išbėga į viešbučio koridorių ir klausia kambarinės:
- Kur mano žmona?
- Jūsų žmona nuėjo pas doną Pedro.
Vyras susinervino, rėkia:
- Kas tas donas Pedro ir kur jis gyvena?!
Kambarinė jam pasakė kambario numerį. Vyras nubėga iki kambario, tyliai praveria duris, įkiša galvą į vidų ir žiūri: stovi prašmatni lova, o ant jos - įdegęs, raumeningas, juodaplaukis gražuolis Pedro. Atsidaro vonios durys, iš vonios išeina vyro žmona - išbalus, susivėlus, pilvas - didelis, krūtinė - nukarus...
Vyras žiūri ir galvoja: "Dieve! Kaip nepatogu prieš doną Pedro!"