Anekdotai

Sutvėrė Dievas Adomą. Ir kad jam nebūtų liūdna gyventi, iš jo šonkaulio padarė jam žmoną Ievą. Gyveno Adomas su Ieva Rojuje, vargo nematė. Tačiau Ieva buvo labai pavydi ir dėl visko pavydėjo. Vieną kartą Adomas grįžo vėlai vakare namo, o Ieva jam ir sako:
- Klausyk, Adomai, o kur tu buvai? Kur tu taip ilgai valkiojaisi? Gal moterį kitą susiradai?
Adomas:
- Ieva, ką tu čia šneki? Taigi mes tik dviese esam?! Kokią moterį? Iš kur jinai? Ieva nusiramino, bet vos tik Adomas užmigo, jinai dėl visa ko perskaičiavo jam šonkaulius...