Sveikinimai gimus vaikui

Liūlia liūlia, sūnutis mana, liūlia,
Liūlia liūlia, baltus dobilelis, liūlia,
Liūlia liūlia, vaikutis mana, liūlia,
Liūlia liūlia, baltus karvelėlis, liūlia,
Liūlia liūlia, markus demedelis, liūlia,
Liūlia liūlia, žalioja rūtela, liūlia,
Liūlia liūlia, sakuolėlis mana, liūlia,
Liūlia liūlia, demedėlis žalias, liūlia,
Liūlia liūlia, vaikutėlis mana, liūlia.

Liūlia liūlia, liūlia,
Jaš tavi liuliuoji, liūlia.
Sūnutis mana, liūlia,
Liūlia, gražiausis, liūlia.