Dainų tekstai (žodžiai)

Sudie mano mergaite – Hiperbolė

Baigėsi šokis, blėso žibintas,
Klevų šešėliuos, ošė naktis.
Gėlės nuskintos, gėlės pamintos,
Gėlių ir meilės, viena lemtis.

Kažkas užgeso, mano krūtinėj,
Sėdėjome tylūs, ir svetimi.
Priedainis:
Sudie mano mergaite sudie,
Sudie tiltų neliko atgal.
Kurgi tos naktys, kurgi tie žodžiai,
Pakirptas auksas, puikių kasų.
Nieko neliko, sodžiaus mergaite,
Iš mūsų meilės, dienų šviesių.
Kažkur sudužo, į tamsią girią.
Daina ir meilė, nesuprasta.
Priedainis:
Sudie mano mergaite sudie,
Sudie tiltų neliko atgal.