Dainų tekstai (žodžiai)

Sugrįžk – Šokoledas

Sugrįžk ir vėl uždek
Į mano gatvę, į mano namą patek.
Tu taip seniai čia nebesilankai,
Bet į tave pasisukę
Visi mano gatvės langai.
Nes vėjas man sakė,
Kad tave čionais matė,
Tu čia kažko ieškojai
Ir tavo širdis smarkiai plakė.
Jei dar mane prisimeni
Ir tiki, kad tavęs neužmiršau,
Ateik, atsineški vyno,
Leisk man ištart “atsiprašau”…
(x2)
Šviesa vakarais
Tik tau trečiam aukšte.
Nes aš jaučiu, kad esi
Kažkur čia, mano krašte.
Nes aš jaučiu, kad netapom
Vienas kitam kiti
Ir tu galbūt iš toli
Pas mane eini.
Nes vėjas man sakė,
Kad tave čionais matė,
Tu čia kažko ieškojai
Ir tavo širdis smarkiai plakė.
Jei dar mane prisimeni
Ir tiki, kad tavęs neužmiršau,
Ateik, atsineški vyno,
Leisk man ištart “atsiprašau”…
(x2)
Jei dar mane prisimeni…