Dainų tekstai (žodžiai)

Likime draugais – Vaida Genytė ir Merūnas Vitulskis

Suteiks jėgų malda,
Nors ir vilties mažai.
Kas bloga, lai praeis,
Viskam bus pabaiga.

Tu mane kvietei,
Prie savęs glaudei.
Likime draugais,
Artimais draugais,
Net jei viskas pasibaigs.
Gyvenimo rate
Mes sukamės drauge.
Vienatvė nebaisi,
Kai šilumą jauti.
Tu mane kvietei,
Prie savęs glaudei.
Likime draugais,
Artimais draugais,
Net jei viskas pasibaigs.
Ankstyvas rytas skelbia mūsų šventę,
Nubunda širdys vėl naujai gyventi.
Ir amžinybė jau prasmės netenka,
Siela uždainuoja laimės vedina.
Tu man esi viena (Aš tau esu viena),
Pradžia ir pabaiga,
Šviesa tamsioj nakty
Ir ašara sūri…
Tu mane kvietei,
Prie savęs glaudei.
Likime draugais,
Artimais draugais,
Net jei viskas pasibaigs.
Likime draugais,
Artimais draugais,
Net jei viskas pasibaigs.