Dainų tekstai (žodžiai)

Tavo glėbyje – Violeta Tarasovienė

Danguje tavų akių
Tartum paukštė aš lekiu.
Ugnyje tavų delnų,
Aš lyg rojuj gyvenu.
Tu likimo dovana,
Tu palaima amžina…
Gal tai yra meilė tikra?
Tavo glėbyje… Aš kaip danguje…
Tik tavo glėbyje ledai nutirpsta, žodžiai burtais virsta…
Tavo glėbyje… Aš, kaip danguje…
Tik tavo glėbyje jausmai pražysta, tarsi meilės dainoje…
Kiekvienam laše lietaus
Tavo kuždesio klausaus…
Gūdumoj žiemos speigų,
Tavo šypseną regiu…
Šaltos pūgos virs kaitra,
Niūrūs lietūs virs giedra,
Nes tai yra meilė tikra!
Tavo glėbyje… Aš kaip danguje…
Tik tavo glėbyje ledai nutirpsta, žodžiai burtais virsta…
Tavo glėbyje… Aš, kaip danguje…
Tik tavo glėbyje jausmai pražysta, tarsi meilės dainoje…
(tavo glėbyje…) Tavo glėbyje…
(tavo glėbyje…) Tiktai tavo glėbyje!..