SMS sveikinimai su gimtadieniu

Kai apsiniaukia saulės spindulys,
Kada laukai ir pievos ištuštėja,
Matai, kaip grimzta metai vis gilyn,
Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo.
Dar kiek jėgos, kūrybinės minties,
Nors dienos, metai lekia greitai.
Mes linkim iš visos širdies
Su ugnele širdy gyventi.
Nesakome, kad laimė lietųs per kraštus,
Bet linkime – tebus jos tiek, kiek reikia.
Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės? Turbūt...
Tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia.