Anekdotai

Bušas, Širakas ir Putinas ginčijasi kieno kareiviai ištvermingiausi. Bušas susiranda amerikiečių jūrų pėstininką, demonstratyviai trenkia jam antausį ir klausia:
- Ar skauda?
- Yes sir! - atsako kareivis.
- Tai kodėl nereaguoji?
- Amerikiečių kareivis prie skausmo pripratęs!
Bušas patenkintas išsišiepia, kiti prezidentai linkteli galvas.
Atėjus jo eilei Širakas susiranda prancūzų aviacijos dalinio kareivį. Paima iš jo špagą ir smeigia į petį. Klausia:
- Ar skauda?
- Oui monsieur! - atsako kareivis.
- Tai kodėl nereaguoji?
- Prancūzų kareivis niekina skausmą!
Širakas patenkintas išsišiepia iki ausų, varžovai palinguoja.
Ateina putino eilė. Susiranda kažkokį rusų kareivėlį, paima pistoletą ir šauna jam į pėdą. Klausia:
- Ar skauda?
- Ne! - atsako kareivis.
Visi pripažįsta, kad Putinas laimėjo lažybas, jo kariai ištvermingiausi. Pasivedėjęs į šalį tą kareivėlį Putinas sako:
- Prašyk ko nori: namą, mašiną duosiu...
- Gerai. O galima batus bent penkiais numeriais mažesnius?