Įdomūs posakiai ir populiarios sparnuotos frazės visomis temomis. Įžymių žmonių posakiai.


Alkiui numalšinti reikia nedaug, bet labai daug reikia norint patenkinti persisotinusio skrandžio užgaidas. -- Seneka
Valdymasis - pati didžiausia valdžia, būti pavergtam savo aistrų - pati didžiausia vergovė -- Seneka
Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius. -- Seneka
Kai protas mus palieka nežinioje, tenka atsiduoti likimo valiai. -- Seneka
Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai.Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų. -- Albertas Einšteinas
Aistros - tai vėjai, pučiantys į laivo bures. Kai kada jie paskandina jį, bet be jų jis negalėtų plaukti. Viskas pasaulyje pavojinga - ir viskas būtina. -- Volteras
Užgimstanti aistra gera tuo, kad ji vienodai nesuvokia savo atsiradimo ir negalvoja apie baigtį; džiugi ir šviesi, ji nejaučia, kad gali prisišaukti nelaimę. -- Johanas Volfgangas Gėtė
Nepatirsi – negyvensi. -- Sokratas
Troškimas valdyti protus – tai viena iš pačių stipriausių aistrų. -- Napoleonas I
Dorybingumą sudaro ne aistrų nebuvimas, o jų valdymas. -- Henris Vileris Šo