Anekdotai

Iš zoologijos sodo pabėgo žiauri meška, pridirbo visame mieste bardaku ir galų gale pasislėpė medyje. Miesto valdžia pasamdė profesionalą meškai sutramdyti. Šis pareikalavo savanorio pagalbininko, ir jį surado. Profesionalas duoda savanoriui šautuvą ir aiškina:
- Dabar klausykis. Aš įlipu į medį, spiriu meškai galvon, šuo griebia mešką už kiaušinių ir laiko. Tuomet aš nušoku ir surišu mešką. Aišku?
- Aišku, tik kam tada man tas šautuvas?
- Jei netyčia nukrisčiau aš, nušauk šunį.