Anekdotai

Standartinė situacija - sankryžoje sustojusiam mersui subinėn vožteli toks mažas kuklus zapiukas. Iššoka iš merso kvadratinės dėžutės, iškrapšto iš zapuko senioką ir smaugčioja jį palengva:
- Na, melskis, seni, paskutinioji tau atėjo... Juk neišsimokėsi visą savo gyvenimą, ir tavo vaikai neišsimokės...
Seniokas muistosi, spurda, paskui ima maldauti:
- Vyrai, tuoj viską sutvarkysime, jūs tik nesijaudinkit ir leiskite paskambinti savo sūnui...
- Kokiam dar sūnui!? - tyčiojasi chebra.
- Jis pas mane paukštyno direktoriumi dirba. Tikrai viską sutvarkys.
Chebra sutinka, duoda seniokui mobilų. Po kelių minučių prie sankryžos atvažiuoja šarvuotis, iššoka vyrukai su maskuojančiais kostiumais ir pridengtais veidais. Viens du, ir visa Merso kompanija - supakuota.

Audrai nutilus, prie senioko prieina vienas iš stambiausių vaikinų, apkabina senį per pečius ir aiškina:
- Tėvai, kiek kartų aš tau sakiau, kad esu ne paukštyno direktorius, o "Aro" vadas!