Liūdni SMS

Apkabinti...
Sušildyti...
Paglostyti...
Paguosti...
Nuraminti...
Apsaugoti...
Palaikyti...
Padrąsinti...
Rūpintis...
Priglausti...
Išklausyti...
Suprasti...
Padėti...
Laukti...
Ilgėtis...
Šypsotis...
Virpėti...
Prisijaukinti...
Džiaugtis kartu...
Liūdėti kartu...
Kilti kartu...
Kristi kartu...
Svajoti kartu...
Kurti kartu...
Žengti pirmyn kartu...
Užmigti kartu...

Visa tai ir dar daugiau telpa žodyje MEILĖ.
Jei tokią turi – saugoki ir branginki!
Jei dar nesutikai– ieškok širdim...