Anekdotai

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kokius akmenis galima rasti Nemune?
Šlapius.

Koks yra skirtumas tarp šokių salės ir tualeto?
Jeigu Jūs to nežinote, tai negalima jūsų leisti į šokių salę.

Koks yra skirtumas tarp Sovietų Sąjungos vėliavos ir dabartinės Rusijos vėliavos?
Ant dabartinės vėliavos nėra įrankių.

Kiek mums reikia miego?
Vidutiniškai 10 minučių daugiau.

Koks yra skirtumas tarp pirmojo medaus mėnesio ir antrojo?
Niagara dėl pirmojo ir Viagra del antrojo.

Koks yra skirtumas tarp kupranugario ir žmogaus?
Kupranugaris gali dirbti šešias valandas nieko negerdamas, o zmogus gali gerti šešias valandas, nieko nedirbdamas.

Koks yra skirtumas tarp moterų ir uodų?
Uodai mus nervina tiktai vasarą.

Koks skirtumas yra tarp solisto V.Noreikos ir meškos?
Meška nedainuoja.

Koks yra skirtumas tarp Lietuvos ruso ir Amerikos lietuvio?
Amerikos lietuvis kalba lietuviškai.

Aš nesuprantu, kodėl kai aš, santechnikas, buvau iššauktas į vienus namus, kai įėjau į vonios kambarį, kuriame maudėsi šeimininkė, jinai, pamačiusi mane, išsigandusi suriko?
Turbūt jinai savo gyvenime niekuomet nėra mačiusi santechniko.