Meilės SMS

Ak, meilė, toji meilė! Jos galia ir paslaptys, ir skausmai, ir džiaugsmai dėl jos – neišreiškiama šios žemės kalba… Ji stato aukščiausius gražiausius rūmus ir griauja stipriausius. Meilė – galinga burtininkė: ji pasaulį gali dangum arba pragaru praversti. Niekas jos burtams neturi galios atsispirti. Meilė niekad viena nevaikščioja. Su ja nuolat eina skausmas. Meilė saldina širdis, skausmas jas išdegina, išvalo nuo žemės šiukšlių.
S. Nėris