Dainų tekstai (žodžiai)

Ugnis ligi dangaus – Andrius Mamontovas

Tau ir man nebedaug jau liko
Atsimerk danguje ženklai
Ten kažkas vakar atsitiko
Rytuose šią naktį kils gaisrai

Pavers mus pelenais ugnis ligi dangaus
Ir potvynio vanduo tuos pelenus nuplaus
Atsibusk linksta medžių šakos
Jau ruduo nors kalasi žiedai
Paklausyk ką lietus tau sako
Liūdesys kankins nebeilgai
Pavers jį pelenais ugnis ligi dangaus
Ir potvynio vanduo tuos pelenus nuplaus
Ar girdi vėjas neša daina
Ar skaitai veiduose žmonių
Pabaiga chaosas ateina
Bangomis tūkstančio balsų
Pavers mus pelenais ugnis ligi dangaus
Ir potvynio vanduo tuos pelenus nuplaus