Vestuviniai tostai

Sūnus ketina vesti.
- Justai, kada gi pagaliau vesi?
- Kai surimtėsiu.
- O kada surimtėsi?
- Kai tik vesiu. Mielai vesčiau tą merginą, kuri turi tris seseris.
- Kodėl?
- Tuomet tektų tik ketvirtadalis uošvės.
- Sūneli, nevesk gražuolės! - pataria motina.
- Graži žmona, kaip žmonės sako, bus ne tau, o kitiems.
- Verčiau tegul kitiems buna graži negu man bjauri! -atkirto sūnus.
Pagaliau sutarta. Justas ves po Kalėdų. Sutiktas draugužis jį moko:
- Justai, nevesk sausio menesį, - vesk balandį.
- Kodėl? - nustebo vaikinas.
- Išloši dar tris mėnesius.
Pakelkime taures už besiruošiančiuosius vesti, kurie patarimų niekados negali išvengti.