Kiti

Už žmonų išmintingumą
Kelių policijos patrulis sustabdė mašiną, kurios vairuotojas pravažiavo gatvių kryžkelę degant raudonai šviesoforo šviesai. Tačiau inspektorius nespėjo pradėti rašyti baudos kvitą, kai iš mašinos pasigirdo šaižus moteriškas balsas:
- Acha! Ar aš nesakiau? Ar aš tavęs nebariau, kai važiavai viršydamas greitį, kai kirsdavai skiriamąją juostą, kai akiplėšiškai pažeidinėjai kelių eismo taisykles, kai elgeisi taip, tarsi koks prityręs kelių chuliganas? Taip tau ir reikia! Žinosi manęs neklausyti!..
- Kas ši moteris, kalbanti jūsų mašinoje? - pasiteiravo kelių policijos inspektorius.
- Tai mano žmona, - liūdnai atsakė vairuotojas.
- Tuomet važiuok laimingai, mielas drauge, - užjaučiančiai pasakė inspektorius, plėšydamas baudos protokolą, - Ir tegu Dievas suteikia tau stiprybės ir kantrybės...
Tad pakelkime taurę už savo žmonas, kurios, net to nenorėdamos, kartais išgelbsti savo vyrus nemaloniose situacijose!