Kiti

Už pašnekovus
Ėjo kartą žmogus per pasaulį ir nešėsi žibintą. Jo žmonės ėmė klausinėti:
- Ko gi tu ieškai, žmogau? Turtų?
- Na ir sugalvojote... kam jie man?
- Tai gal ieškai tiesos?
- Ką, gal aš kvailas? — nusišaipė žmogus. — Tiesos nerasi...
- Tai gal meilės ieškai? — klausinėjo moterys.
- Nejuokinkit manęs, — tvirtai laikėsi keliauninkas.
- Tai gal draugystės ieškai? - neatlyžo žmonės.
- Bergždžios pastangos...
- Tai ko gi tu ieškai, žmogau?
- Pašnekovo, — pagaliau prisipažino žmogus.
Tad norėčiau pakelti taurę už puikius pašnekovus, kuriuos aš čia sutikau, šioje kompanijoje!